ZAPOJTE SE

Jak se zapojit?

práce rukama - duševní hygiena - duchovní přesah 


  • Stavíme na principech kutilství, DIY, (své)pomoci. 
  • Ekocentrum dává prostor být sám i být s druhými.  
  • Míra možného zapojení je vyjádřena třemi kategoriemi. Vyberte si a napište nám.

1. Návštěvník

Přichází na akce nebo ve společnosti Zahradníka. Může sklízet ovoce a využívat vše, co je volně přístupné. Vstup je zdarma.

2. Zahradník

Má volný přístup do ekocentra. Může mít svůj záhon. Může kompostovat. Podílí se na organizaci a plánování. Má navíc přístup do poustevny, může využívat kompletní zázemí. Platí dobrovolný členský příspěvek.

3. Poustevník

Přijíždí na minimalistický víkend do ticha. Může rozjímat, odpočívat, pracovat. Poustevna má přívod elektřiny a pitné vody, patro na spaní a možnost zatopit si v kamnech. Na zahradě je budka se separačním WC. Platí dobrovolný příspěvek.
Dobrovolný příspěvek

se řídí pravidlem "zaplať, kolik můžeš". Navrhujeme např. 1000,- za pololetí Zahradníka nebo za víkend Poustevníka. Výtěžek bude používán na udržování poustevny a vybavení. 

UŽÍVÁM SI UDRŽITELNĚ

V ekocentru dodržujeme následující pravidla. Vstupem do areálu se zavazujeme k jejich respektování.

1. UTAJÍM

Nikomu nesdělujeme vstupní kód. Kód se čas od času mění.

2. UVEDU

do zápisu, kdy jsem tu byl. Zapisujeme také závady, novinky, změny.

3. UHASÍM

oheň úplně, nenechám ani žhavé uhlíky. Oheň rozděláváme jen po předchozí domluvě.

4. USNU

Od 22.00 platí noční klid. Po půlnoci se v ekoncentru zdržujeme jen na předem domluvených akcích.

5. UBERU

S hlukem a kouřem bereme ohled na sousedy.

6. UTRHNU

si ovoce ze stromu, je pro všechny. Nesklízíme ale cizí záhonky. 

7. UHLÍDÁM

ovce, aby se nedostaly k záhonům ani k žádnému lidskému jídlu.

8. UPŘEDNOSTNÍM

Plánované aktivity mají přednost před spontánními.

9. UPGRADE

je vítán, ale nejprve se domluvíme.

10. UŠETŘÍM

pitnou vodu, co nejvíce využívám dešťovou. Odpad si odnášíme; co lze kompostovat, kompostujeme. 


Vstup a všechna činnost je na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídá rodič/pedagog.

SPOLUPRACUJEME