Ekocentrum Zvonice

zahrada pod věží a nad klášterem

Ekocentrum se nachází v Roudnici nad Labem, v areálu bývalého kláštera augustiniánů kanovníků, založeného v roce 1333.

Kláštery byly vždy místy ztišení, bádání a pokorného poznávání. 

Na tuto tradici chceme navazovat. 

učíme se kontaktu a spolupráci s přírodou

V ekocentru se především učíme, co spolu v přírodě souvisí a jak to funguje.

Ekocentrum vzniká ve spolupráci s ekology, biology a pedagogy.

A za velkého přispění dobrovolnické práce příznivců, studentů, klientů charity a probační služby. 

zelený prostor v centru města


Naším cílem je fúze sdíleného relaxačního prostoru a komunitní zahrady se samoobslužným ekologicko-vzdělávacím programem.


 

vzdělávání, setkávání, odpočinek

Co ekocentrum nabízí?

sdílenou zahradu - místo pro ztišení a odpočinek - vzdělávací programy pro děti i dospělé - příležitost pozorovat přírodní děje - společnou péči o stromy, rostliny a zvířata - bylinkovou zahrádku - setkávání na akcích, ohniště a zázemí - zpracování produktů (ovčí vlna, ovoce, med, byliny) - kompostování (možnost přinášet bioodpad z domácnosti)


Zázemí

Ekocentrum je vybavené pitnou i užitkovou vodou, poustevnou s kamny, vyhlídkovým altánem, zahradním nábytkem pro setkávání skupin i relaxaci jednotlivců, ohništěm, grilem, zahradním nářadím. Zahrada je rozdělená na pastvu pro ovce, bylinkovou zahradu, prostor pro záhony, jezírko, svejly a ovocné stromy, louku s úly a na plochu určenou ke společenským aktivitám. Naučné tabule

Tabule slouží jako inspirace pro aktivní a všímavý pobyt v ekocentru. Mohou je využívat jednotlivci, rodiny i skupiny. Po ekocentru vás provede sedm biblických postav a dva středověcí světci. Nejsou zvoleni náhodně: jejich životní příběhy mají k tématům na tabulích blízký vztah. V krabičkách u tabulí najdete materiál, který se může hodit k navrženým aktivitám.

sladění potřeb člověka a přírody

CÍLE

  • Sladění potřeb člověka a přírody.
  • Prohloubení vztahu k místu, kde žijeme.
  • Zvýšení druhové diverzity města.
  • Recyklace organického odpadu.
  • Návrat živin do půdy.
  • Péče o vodu v krajině.

KOMUNITA

Ekocentrum je určené pro blízké i vzdálenější sousedy, školy, skupiny a ty, kdo nemají vlastní zahradu. Smyslem je komunitní péče o sdílený prostor, který je zároveň otevřený příležitostným návštěvám. Stojíme o setkávání napříč generacemi a sociálními skupinami.  

IDEA

V první kapitole Bible čteme, že potom, co Bůh stvořil svět a naplnil ho rostlinami a živými tvory, poslal člověka, aby byl Božím obrazem. To znamená, aby tvořil a pečoval. Člověku je svěřena důvěra a zodpovědnost za svět. Abychom mohli svět trvale utvářet a pečovat o něj, musíme ho poznávat. Nejlépe vlastní zkušeností.

PŘÍBĚH

Myšlenka sdílené a živé klášterní zahrady je přítomná od roku 2012, kdy jsme přišli pracovat do roudnické farnosti. Z nepřístupného a nevyužitého svahu se pomalu daří budovat přehledný a koncepční terén. Po 10 letech je ekocentrum dostatečně vybavené a připravené žít svým životem. 

ZVONICE

Dominantou zahrady je zvonice, která dostala svou dnešní  podobu v roce 1715. Jsou v ní umístěny tři mnohem starší, renesanční zvony. Největší z nich váží téměř 5 tun. Pravidelně chodíme ručně zvonit každou neděli v 8.50.


ŠKOLY

Podporujeme učení venku. Nabízíme proto různé možnosti spolupráce. Počínaje prostorem pro vlastní aktivity učitelů a žáků, přes zážitkové brigády, k lektorovaným programům na klíč.